Privacy statement

Privacy een heel belangrijk thema.

Omdat we persoonlijke gegevens van jou verwerken, is het van het grootste belang dat jouw privacy ten alle tijden wordt gewaarborgd.

Wij vinden het belangrijk dat jij er gerust op kunt zijn dat we zeer zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. In dit privacy beleid willen jou volledig en transparant duidelijk maken:

 1. Hoe we met jouw gegevens omgaan.
 2. Waarom we welke gegevens nodig hebben.
 3. Hoe we ervoor zorg dat je gegevens veilig zijn.
 4. Welke rechten je hebt met betrekking tot je data.

In het privacy beleid maak ik onderscheid tussen mensen die enkel de website bezoeken en mensen die contact opnemen om van onze diensten gebruik te maken (cliënten).

Ben je cliënt, dan ben je met een hulpvraag binnen gekomen en hebben wij een afspraak gemaakt voor een gesprek. Hiervoor deel je persoonlijke gegevens zoals hulpvraag en contactgegevens. In het tweede hoofdstuk van dit privacy beleid vindt je alles over hoe wij met deze data omgaan.

Als websitegebruiker verstrek je veel minder gegevens aan ons. Toch is het belangrijk om ook, wanneer je enkel de site bezoekt, te weten welke data er wordt opgeslagen en waarom. In het derde hoofdstuk van dit privacy beleid vindt je alles over hoe we met data omgaan van websitegebruikers.

In het eerste hoofdstuk zijn meer algemene bepalingen opgenomen die zowel voor websitegebruikers als cliënten van belang zijn.

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Algemene informatie AVG; Rechten van iedereen die met ons gegevens deelt;

 • Hoofdstuk 2: Cliënten

Welke gegevens worden er verwerkt en opgeslagen wanneer je cliënt bent bij ons; Waarom; Hoe; 

 • Hoofdstuk 3: Websitegebruikers

Welke gegevens worden er verwerkt en opgeslagen wanneer je enkel websitegebruiker bent; Waarom; Hoe; 

 

 1. Algemene bepalingen

1.1 AVG (GDPR)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). INJEHUM verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en voldoet aan de nieuwe wet.

1.2 Wijzigingen Privacybeleid

INJEHUM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 september 2018.

1.3 Recht tot inzage

Alle persoonsgegevens die we van je verwerken, mag je inzien en aanpassen.

1.4 Recht tot vergeten

Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we je natuurlijk altijd weten waarom we je gegevens niet kunnen wissen.

 

 1. Cliënten

2.1 Verantwoordelijk

De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig voor de administratieve en financiële afhandeling.

 

2.2 Duidelijke afspraken

Volgens de AVG is het nodig om met iedere verwerker afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. INJEHUM heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de samenwerkingsovereenkomst.

2.3 Jouw gegevens

Zoals gezegd, jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om de dienstverlening goed te laten verlopen.

Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij anders vermeld.

INJEHUM is volledig transparant omdat we graag willen dat iedereen de controle en het overzicht heeft over wat er met gegevens gebeurt. In het overzicht hieronder splitsen we het voor je uit, zodat het ook echt transparant is.

Vanzelfsprekend staan we je graag te woord als je nog vragen hebt over ons privacy beleid.

 

Wat doen we met je NAW-gegevens?

 • In de basis hebben we deze gegevens gebruikt voor de administratieve en financiële afhandeling van de geboden zorg. Deze gegevens worden gebruikt om de facturen te laten versturen.
 • Het kan zijn dat we in een incassotraject je gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.


Wat doen we met je e-mailadres?

 • Deze gebruiken we om te kunnen communiceren over de eerste afspraak. Je zult bij het maken van een afspraak ook een bevestigingsmail met informatie en de kosten ontvangen

Waar blijft je data?

 • Alle data bewaren wij binnen Nederland.
 • Persoonsgegevens worden op ons secretariaat twee weken na het laatste contact gewist
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor lopende gesprekken blijven gedurende deze tijd bewaard tot twee jaar na de laatste afspraak.
 1. Websitegebruikers

3.1 Gebruik van Cookies

Een methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies, wij gebruiken op onze website alleen een websitestatistieken cookie. Met deze data krijgen wij inzicht in het gedrag van onze bezoekers op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.

3.2 Cookies voorkeuren aanpassen

In je browser kun je de instellingen voor cookies aanpassen, dit kun je doen voor elke gebruiker en computer. Meer informatie over cookies en instellingen kun je vinden op www.allaboutcookies.org.